1001katalog.ru -

 
      

,


500 , 2 , 4  , 1/2 , 2
  ,  .
  ,  , 
,  .  
 6 - 7  = 160.
     .
    
.    
 .
:
 •       

  © 2000- NIV